Na hlavný obsah

Čo by Ukrajina získala vstupom do EÚ a aký je postup prijímania nových členov?

Vstup do Únie je náročný a zdĺhavý proces.

Čo by Ukrajina získala vstupom do EÚ a aký je postup prijímania nových členov?
Na ilustračnej snímke ľudia držia vlajky Európskej únie a Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Ruská invázia rozvírila diskusiu o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už štyri dni po začiatku ruskej agresie – 28. februára – formálne podal žiadosť o členstvo v EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Zelenského podporila a viaceré členské štáty Únie volali po tom, aby sa Ukrajina stala kandidátskou krajinou.

Môže sa Ukrajina stať členom EÚ, aké výhody by jej to prinieslo a ako dlho celý proces trvá?

Čo by Ukrajina členstvom získala?

Vstup do Európskej únie poskytuje bezpečnosť. Rovnako ako NATO aj EÚ má obrannú dohodu. Článok 42 Zmluvy o Európskej únii je ekvivalentom článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zjednodušene: útok proti jednej krajine, ktorá je členom Únie, je útokom na celú EÚ.

Ak by sa teda Ukrajina stala členom EÚ, tá by sa zaviazala podniknúť všetky potrebné kroky na obranu Ukrajiny pred nevyprovokovanou agresiou Ruska, píše denník The Washington Post.

Prijatie eura by uľahčilo povojnovú obnovu

Ukrajina tiež vidí v členstve cestu k dlhodobej ekonomickej prosperite. V roku 2014 krajina podpísala dohodu s EÚ s cieľom prehĺbiť vzájomné ekonomické väzby.

Ak by sa stala súčasťou Únie, tak by mala prístup na jednotný európsky trh – jednu z najväčších svetových ekonomík – a perspektívu členstva v eurozóne.

Prijatie eura by podporilo hospodársky rast a uľahčilo povojnovú obnovu. Ale tiež by to vyžadovalo, aby Ukrajina dodržiavala európske výdavkové pravidlá určené na predchádzanie hospodárskym krízam.

Vstup do EÚ je náročný proces

Aby sa krajina stala súčasťou EÚ, musí spĺňať všetky kritériá členstva, inak známe aj ako „kodanské kritériá“.

Tie zahŕňajú trhové hospodárstvo, stabilnú demokraciu, princípy právneho štátu, prevzatie právnych predpisov EÚ a prijatie spoločnej meny euro, píše portál schengenvisainfo.com.

Na snímke vejúce vlajky štátov Európskej únie a vlajka Ukrajiny.
Vlajky štátov Európskej únie a vlajka Ukrajiny.Foto: TASR/AP
Foto: TASR/AP

„Stať sa členom EÚ je zložitý proces, ktorý sa nedeje zo dňa na deň. Keď kandidátska krajina splní podmienky na členstvo, musí implementovať pravidlá a nariadenia EÚ vo všetkých oblastiach,“ uvádza Únia na svojej oficiálnej webovej stránke.

Krajina, ktorá sa chce stať členom EÚ, musí disponovať stabilnými inštitúciami zabezpečujúcimi demokraciu a právny štát. V krajine musí byť zaručené dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie a ochrana menšín.

Krajina musí mať fungujúce trhové hospodárstvo a musí byť schopná vyrovnať sa s konkurenciou a trhovými silami v EÚ. Musí byť aj schopná efektívne plniť záväzky vyplývajúce z jej členstva.

Počas rokovaní o členstve Európska únia a kandidátska krajina diskutujú napríklad aj o doprave, energetike a životnom prostredí.

Vo väčšine krajín, ktoré majú záujem o členstvo v Únii, sa o tejto otázke uskutoční aj referendum, EÚ ho však nevyžaduje.

Riadny proces prijatia má tri etapy

Riadny proces pripojenia sa krajiny do Európskej únie pozostáva z troch etáp. V prvej fáze je krajine priznaný štatút oficiálneho kandidáta na členstvo.

Druhou fázou je začiatok rokovaní medzi EÚ a kandidátskou krajinou, čo je proces, ktorý zahŕňa prijatie práva EÚ do vnútroštátneho práva krajiny a prípravu na implementáciu tohto zákona v súdnej, administratívnej či hospodárskej oblasti.

Do tretej fázy sa kandidátska krajina prepracuje vtedy, keď splní všetky prístupové kritériá a je pripravená stať sa súčasťou EÚ.

Zrýchliť tento proces nie je jednoduché

Zelenskyj požiadal EÚ o urýchlenie prijatia Ukrajiny tým, že vytvorí „nový osobitný postup“. To by však museli odsúhlasiť všetky členské krajiny.

Riešením by mohlo byť aj zmiernenie takzvaných „kodanských kritérií,“ to by však so sebou prinieslo ďalšie politické výzvy.

Ak by aj všetky členské krajiny EÚ súhlasili s urýchleným prijatím Ukrajiny, stále by tu existovali dve hlavné politické prekážky jej vstupu.

Po prvé, urýchlený vstup Ukrajiny by podkopal dlhodobú politiku EÚ. Únia teraz dôsledne vyžaduje, aby každá kandidátska krajina ešte pred vstupom prijala a implementovala súbor právnych predpisov EÚ.

Vlajky Európskej únie vejú s ukrajinskými vlajkami pred budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Vlajky Európskej únie vejú s ukrajinskými vlajkami pred budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Foto: TASR/AP
Foto: TASR/AP

Keď EÚ s krajinou o členstve len vyjednáva, tak si môže klásť podmienky a má lepšie nástroje, ako krajinu motivovať k implementovaniu všetkých predpisov.

Keď sa krajina už raz stane členom Únie , jej motivácia k prijatiu nových pravidiel klesá.

Pravdepodobne sa stane kandidátskou krajinou

Po druhé, prijatie Ukrajiny by okamžite aktivovalo obranný pakt EÚ. To by výrazne zvýšilo riziko vojny medzi NATO a Ruskom, pretože 21 členských štátov EÚ je aj súčasťou NATO.

Aby tomu zabránila, EÚ by musela vylúčiť Ukrajinu z obranného paktu. Pravdepodobne jej však udelí štatút kandidátskej krajiny – čo môže urobiť takmer okamžite – a potom odloží ďalšie rokovania.

To by Rusku signalizovalo, že EÚ má silný a dlhodobý záväzok k Ukrajine a jej nezávislosti. Ako by na to reagoval ruský prezident Vladimir Putin je otázne.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet