Na hlavný obsah

Parlament schválil novú stavebnú legislatívu

Platiť začne od 1. apríla 2024.

Parlament schválil novú stavebnú legislatívu
Ilustračná snímka- výstavba bytov. Foto: RTVS

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Národná rada SR ich odsúhlasila v stredu (27. 4.). A to s veľkým množstvom zmien oproti pôvodnej podobe spolu so súvisiacou novelou kompetenčného zákona.

Vznikne tak nový centrálny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten prevezme kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Navrhovanú účinnosť zákonov o územnom plánovaní a výstavbe pôvodne od 1. januára 2023 poslanci predĺžili na 1. apríla 2024. Treba zaviesť aj nový informačný systém v tejto oblasti.

Čo má zjednodušiť proces?

Proces územného plánovania sa má podľa podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania. Tá bude fungovať na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme.

Práve elektronizácia je základom zákona o územnom plánovaní. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zachovajú. Doplní sa nový typ dokumentácie – územný plán mikroregiónu.

Zákon o výstavbe by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy a k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania – najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát. Dodatočná legalizácia čiernych stavieb by už nemala byť možná a ak taká stavba vznikne, musia ju zbúrať.

Rozhodovacie právomoci

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový spomenutý úrad. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach prejde na stavebné úrady, resp. pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou.

Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zachovajú – okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Povoľovanie stavieb by podľa vicepremiéra Holého malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami. Tie budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude podľa návrhu závisieť od kategórie stavby.

Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zachovajú. Všeobecne založia povoľovanie stavieb na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu.

Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – projektant.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko