Na hlavný obsah

EK predstavila nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh

Má Úniu pripraviť na lepšie zvládanie možných kríz v budúcnosti.

EK predstavila nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh
Vlajky Európskej únie pred budovou Európskej komisie v Bruseli. Foto: Unsplash

Európska komisia (EK) v pondelok (19. 9.) predstavila nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh. Ten má v prospech občanov a podnikov v celej EÚ zachovať voľný pohyb tovaru, služieb a osôb. Tak isto aj dostupnosť základného tovaru a služieb v prípade budúcich núdzových situácií.

EK upozornila, že pandémia koronavírusu odhalila štrukturálne nedostatky, ktoré oslabujú schopnosť EÚ účinne reagovať na krízové situácie. Jednostranné opatrenia spôsobili fragmentáciu, zhoršili krízu a postihli najmä malé a stredné podniky. Riešením má byť nový nástroj núdzovej pomoci.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že EK počas série kríz z posledných rokov tvrdo pracovala na tom, aby zachovala fungovanie jednotného trhu. To znamená udržanie otvorených hraníc a dodávateľských reťazcov a zaistenie dostupnosti výrobkov a služieb pre občanov.

„Musíme však byť lepšie pripravení, pokiaľ ide o predvídanie ďalšej krízy a zakročenie proti nej. Nesmieme sa spoliehať na improvizované opatrenia,“ uviedol Breton. Podľa neho nástroj núdzovej pomoci ponúkne odpoveď na to, ako zachovať voľný pohyb tovaru, osôb a služieb v nepriaznivých časoch.

Má tiež zabezpečiť lepšiu koordináciu s členskými štátmi, vylúči a obmedzí vplyv kríz na priemysel a hospodárstvo a vybaví Európu nástrojmi, ktorými disponujú jej globálni partneri, ale Únia ich nemá.

Nástroj dopĺňa ďalšie legislatívne opatrenia EÚ v oblasti krízového riadenia, ako je mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany či pravidlá EÚ pre konkrétne odvetvia, dodávateľské reťazce alebo produkty (napr. potravinová bezpečnosť).

Vytvorí sa štruktúra krízového riadenia

Cieľom tohto nástroja je identifikovať hrozby pre jednotný trh a zabezpečiť jeho bezproblémové fungovanie prostredníctvom vytvorenia štruktúry krízového riadenia, navrhnutia nových opatrení na riešenie hrozieb a umožnenia krajných opatrení v núdzi.

Plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí umožní EK a členským štátom zriadiť koordinačnú a komunikačnú sieť na zvýšenie pripravenosti, a ak sa zistí hrozba pre jednotný trh, EK aktivuje režim obozretného dohľadu.

Pri kríze s ďalekosiahlymi dôsledkami pre jednotný trh Rada EÚ môže aktivovať režim pre núdzové situácie.

V takomto režime sa členské štáty a EK zamerajú na monitorovanie dodávateľských reťazcov presne určeného strategicky dôležitého tovaru a služieb, ako aj na vytváranie strategických rezerv v týchto oblastiach.

Po aktivácii núdzového režimu sa voľný pohyb na trhu udrží prostredníctvom čierneho zoznamu zakázaných obmedzení a vďaka posilnenej a rýchlej kontrole jednostranných obmedzení.

Zavedenie krajných opatrení v núdzovej situácii znamená, že EK môže využiť aj také nástroje, ktoré si budú vyžadovať samostatnú aktiváciu.

Môže adresovať podnikom cielené žiadosti o informácie a požiadať ich o akceptáciu prednostných objednávok dôležitých výrobkov. Ide napríklad o zrýchlené uvádzanie výrobkov na trh vďaka rýchlejšiemu testovaniu a akreditácii.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika