Na hlavný obsah

Reálne mzdy zaznamenali najprudší prepad za posledných 22 rokov

Inflácii nedokázalo čeliť ani jedno z odvetví ekonomiky.

Reálne mzdy zaznamenali najprudší prepad za posledných 22 rokov
Na ilustračnej snímke mince. Foto: RTVS

Prudko sa zvyšujúca inflácia za celý rok 2022 znehodnotila priemernú mesačnú mzdu na Slovensku o 4,5 %. Reálny pokles mzdy zaznamenalo všetkých 8 krajov a inflácii nedokázalo čeliť ani jedno z odvetví ekonomiky.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2022 hodnotu 1 304 eur čo bolo o 7,7 % vyššia hodnota ako v roku 2021. Tempo jej rastu medziročne zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Reálna priemerná mzda však klesla o 4,5 %. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy bezprostredne po finančnej kríze, teda v rokoch 2011 a 2012.

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Tempu inflácie však nedokázalo odolať žiadne. Reálne mzdy za celý rok 2022 sa najviac znížili pracujúcim v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 9,1 %) a tiež v odvetví vzdelávania (o 7,2 %).

Naopak, najmenej medziročne poklesli reálne mzdy v umení, zábave a rekreácii (0,4 %) a tiež v stavebníctve (o 1 %). Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, vykázal rast miezd medziročne na úrovni 6,5 % (na 1 373 eur). Reálne však mzdy klesli o 5,6 %.

Najvyššia priemerná mzda je v Bratislavskom kraji

Aj v roku 2022, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 599 eur). Vo všetkých ôsmich krajoch priemerný hrubý zárobok medziročne vzrástol a prvýkrát sa na celoročnej úrovni dostal nad 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.

Súčasne mzdu vyššiu ako 1 200 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje, pred rokom to bol len región okolo hlavného mesta, na konci roka 2022 aj Trnavský, Trenčiansky a  Košický kraj.

Regiónom s najnižšou priemernou mzdou (1 011 eur) v SR však stále zostáva Prešovský kraj. Reálne mzdy klesli najmenej v Banskobystrickom (o 3,3 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %).

Miera nezamestnanosti klesla k šiestim percentám

Miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2022 klesla k 6 percentám. Počet ľudí bez práce počas roka 2022 klesol takmer o 15-tisíc, tesne pod úroveň 170-tisíc osôb.

Na celoročnej úrovni sa situácia zlepšila vo všetkých regiónoch SR.V poslednom štvrťroku však v polovici krajov nezamestnanosť začala mierne stúpať.

Počet nezamestnaných sa vo 4. štvrťroku 2022 medziročne znížil a pokles nezamestnanosti pretrvával v SR už jeden a pol roka. Bez práce bolo spolu takmer 169-tisíc osôb, čo bolo hodnota o 7,9 % nižšia ako v posledných troch mesiacoch roka 2021.

V porovnaní s predchádzajúcim 3. štvrťrokom 2022 po sezónnom očistení počet nezamestnaných vzrástol o 1,4 %.

Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných v porovnaní s rokom 2021 klesol vo všetkých ôsmich krajoch. Najvýraznejší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom, Žilinskom a v Košickom kraji.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika