Na hlavný obsah

Cieľom noviniek v pláne obnovy je aj rýchlejší rozvoj veternej aj geotermálnej energetiky na Slovensku

V najbližších troch rokoch majú vzniknúť prvé dva väčšie veterné parky.

Cieľom noviniek v pláne obnovy je aj rýchlejší rozvoj veternej aj geotermálnej energetiky na Slovensku
Na snímke veterné turbíny. Foto: RTVS

Namiesto dvoch až troch rokov vybavovania rôznych povolení, by sa veterné parky mohli začať stavať bez prieťahov. Rýchlejší rozvoj veternej ako aj geotermálnej energetiky je jedným z cieľov noviniek v pláne obnovy.

V najbližších troch rokoch by mali na Slovensku vzniknúť prvé dva väčšie veterné parky s celkovým výkonom 300 megawattov. Na porovnanie, nový blok Mochoviec bude mať výkon asi 470 megawattov.

„Vo významných priemyselných odvetviach je základnou podmienkou investorov mať prístup k dostatočným zdrojom ekologickej elektrickej energie,“ uviedol poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

„Obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny sú prakticky čistými zdrojmi, to je jedna záležitosť. Druhá záležitosť je otázka ceny elektrickej energie. Veterné elektrárne patria spolu s fotovoltickými elektrárňami medzi najlacnejšie zdroje,“ vysvetlil člen výkonného výboru Asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Ján Lacko.

Aktualizovaný plán obnovy počíta s tým, že sa vytvoria dve oblasti, kde sa rýchlejší systém výstavby otestuje.

Veternej energetike na Slovensku sa venoval redaktor RTVS Vladimír Amrich:

„V týchto zónach by sa zjednodušili povoľovacie procesy. Práve povoľovacie procesy na čele s posudzovaním vplyvov na životné prostredie sú dnes jednou z najväčších bariér toho, aby vyrastali veterné parky na Slovensku,“ priblížil analytik portálu energie-portal.sk Radovan Potočár.

Už dnes vydali úrady povolenia na výstavbu zhruba 60 turbín, najmä na západnom Slovensku. Obyvatelia oblastí, kde sa veterné elektrárne majú stavať, sa často obávajú zhoršenia kvality života. „Stretávame sa hlavne fenoménom ohľadom hluku a zabíjania vtáctva. Chcem však ubezpečiť verejnosť, že každý zodpovedný investor, ktorý plánuje veterný park, prihliada pri svojom projekte na možné vplyvy na životné prostredie,“ vysvetlil Lacko.

Zjednoduší sa aj výstavba geotermálnych zdrojov

Hoci sa stavba turbín vďaka reformám z plánu obnovy zrýchli, štandardy ochrany zdravia a prírody zostanú zachované. „Pričom v procese prípravy týchto zón by, samozrejme, boli reflektované všetky pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Explicitne predpokladáme aj participáciu verejnosti,“ uviedol riaditeľ Odboru zelenej ekonomiky sekcie plánu obnovy Henrich Krejčí.

Reforma povoľovacích procesov zjednoduší aj výstavbu geotermálnych zdrojov energií.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko