Na hlavný obsah

Na hornej Orave v blízkosti mesta Tvrdošín plánujú postaviť veterný park

Investor predložil na posúdenie dva varianty.

Na hornej Orave v blízkosti mesta Tvrdošín plánujú postaviť veterný park
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Na hornej Orave v blízkosti mesta Tvrdošín plánujú postaviť veterný park. Vyrobenú ekologickú elektrinu chcú následne dodávať do distribučnej siete. Predpokladané investičné náklady by mali v závislosti od variantu projektu dosiahnuť 30 alebo 45 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Wind Energie, na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zámer sa týka katastrov Krásna Hôrka, Medvedzie v Tvrdošíne, Zemianskej Dediny v obci Nižná a Horného Štefanova v obci Štefanov nad Oravou. „Ide o lokalitu situovanú severozápadne od obce Tvrdošín a severne od obce Zemianska Dedina. Veterné turbíny sú umiestnené v blízkosti poľnej cesty vedúcej z obce Tvrdošín, časť Krásna Hôrka smerom k Javorovému vrchu. Poľná cesta je v registri obnovenej evidencie pozemkov vedená ako trvalý trávny porast,“ uviedol investor v zámere.

Najbližšie trvale osídlené objekty od umiestnenia veternej turbíny sa nachádzajú v Medvedzí v Tvrdošíne vo vzdialenosti približne 1,3 kilometra. Obytné objekty v Krásnej Hôrke v obci Tvrdošín sú situované približne dva kilometre a v Zemianskej Dedine 1,4 kilometra od najbližšej turbíny.

Investor predložil na posúdenie dva varianty. Prvý zahŕňa šesť turbín, druhý počíta so štyrmi turbínami. Prikláňa sa k druhému variantu, a to z hľadiska prírodného prostredia, zdravia obyvateľstva, ale aj ekonomických a hospodárskych faktorov.

Hlavným pozitívom zámeru je podľa neho zhodnotenie nevyužitého veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektriny. Tiež jej príspevok k zvyšovaniu podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v rámci Slovenska. Veterný park, ako tvrdí, navrhujú v dostačujúcej vzdialenosti od domov a má mať veľmi obmedzené negatívne vplyvy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny