Na hlavný obsah

Rómske deti navštevujúce kontajnerovú školu v okrese Revúca sa vzdelávajú segregovane, rozhodol Najvyšší súd

Rozhodnutie je právoplatné.

Rómske deti navštevujúce kontajnerovú školu v okrese Revúca sa vzdelávajú segregovane, rozhodol Najvyšší súd
Na archívnej snímke modulová budova základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Foto: TASR/Branislav Caban

Najvyšší súd SR právoplatne rozhodol o tom, že rómske deti navštevujúce kontajnerovú základnú školu v obci Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca) sa vzdelávajú segregovane. Strategické súdne konanie od roku 2015 v tejto veci vedie mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Vzdelávaním rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity dochádza k ich diskriminácii na základe etnickej príslušnosti.

Najvyšší súd zároveň potvrdil zodpovednosť žalovaného štátu zastúpeného ministerstvom školstva. Podľa súdu neprijal dostatočné preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a na jej odstránenie.

Poradňa informovala, že znevýhodnená rómska komunita v Muránskej Dlhej Lúke žije dlhodobo mimo hlavnej zástavby obce a je residenčne segregovaná. Pred školským rokom 2015/2016 navštevovali všetky deti (cca 80) tejto komunity čisto rómsku školu až do 4. ročníka. Tá fungovala v priestoroch rodinného domu v centre obce.

Čo sa týka druhého stupňa, v tom vo vzdelávaní už rómske deti pokračovali na iných základných školách v okolitých obciach. Školopovinné nerómske deti z obce podľa Poradne miestnu školu nenavštevovali. Rodičia ich totiž už od 1. ročníka prihlasovali do iných základných škôl.

„Ministerstvo školstva s cieľom vyriešiť nedostatočné kapacity budovy miestnej základnej školy sa v roku 2014 rozhodlo zo štátneho rozpočtu zafinancovať výstavbu novej modulovej budovy základnej školy. Tá vyrástla na pozemku mimo zástavby obce – v bezprostrednej blízkosti rezidenčne segregovanej rómskej komunity. V Poradni sme toto riešenie považovali za nesystémové a prehlbujúce existujúcu segregáciu rómskych detí z obce,“ vysvetlil Štefan Ivanco z Poradne.

Nerovný prístup k vzdelaniu

Mimovládna organizácia je toho názoru, že vzdelávanie v etnicky segregovanej škole nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovný prístup k vzdelaniu.

Za riešenie považuje využitie voľných školských kapacít v okolitých školách v regióne a zabezpečiť tam inklúziu rómskych detí z obce. To by malo podľa Poradne zamedziť ich diskrimináci. Umožnilo by sa totiž ich vzdelávanie spolu s deťmi z majority od 1. ročníka.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR výstavba modulovej školy v blízkosti miestnej rómskej komunity predstavuje neprimeraný a nevhodný prostriedok. Znevýhodňuje rómske deti tak, že ich de facto segreguje.

„Nebol významný fakt, že pôvodné priestory školy situovanej v rodinnom dome boli nedostačujúce, ani tá skutočnosť, že rodič má zákonné právo vybrať školu aj mimo určeného školského obvodu pre svoje dieťa,“ tvrdí Poradňa.

Najvyšší súd zároveň skonštatoval, že štát musí prijať účinné opatrenia, aby segregácii zabránil. Nemôže sa iba nečinne prizerať a odvolávať sa na strohú a zle interpretovanú dikciu zákona.

„Poradňa v konaní žiadala, aby súd zaviazal žalovaný štát prostredníctvom ministerstva školstva vypracovať do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku tzv. desegregačný plán, a teda na základe analýzy situácie navrhnúť určité opatrenia, ktoré danú diskrimináciu odstránia a zabránia jej vzniku do budúcnosti. Následne by mali mať žalovaní povinnosť do troch rokov tento plán zrealizovať,“ informovala organizácia.

Najvyšší súd sa však rozhodol v tejto časti vrátiť vec okresnému súdu na ďalšie konanie. Tenmá povinnosť po zistení aktuálneho skutkového stavu vo veci rozhodnúť.

Podľa advokátky zastupujúcej Poradňu v súdnom spore Vandy Durbákovej opäť najvyšší súd potvrdil, že vzdelávanie rómskych detí na čisto rómskej kontajnerovej škole je nezákonné a predstavuje segregáciu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny