Na hlavný obsah

Prezidentské voľby sa blížia. Ako budú prebiehať a aké podmienky musí splniť kandidát na prezidenta?

Slovenských občanov čaká dôležitá voľba.

Prezidentské voľby sa blížia. Ako budú prebiehať a aké podmienky musí splniť kandidát na prezidenta?
Ilustračná snímka - prezidentský palác. Foto: TASR/Jakub Kotian

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať 23. marca 2024. Čo všetko čaká kandidátov, ale aj samotných voličov sme sa v relácii Aktuálne :24 pýtali riaditeľky Odboru volieb ministerstva vnútra Evy Chmelovej.

Voliči si budú vyberať spomedzi známych, ale aj menej známych tvárí. Niektorí kandidáti sa o post prezidenta SR uchádzali aj v minulosti. Prieskumy začínajú prezrádzať preferencie voličov.

Dokedy musia kandidáti zverejniť svoju kadidatúru a oficiálne ju ohlásiť?

Kandidátom zákon neustanovuje, kedy musia kandidatúru ohlásiť. Zákon im ustanovuje, že 30. január je posledný deň lehoty, kedy petičné výbory alebo poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) majú predložiť predsedovi NR SR návrhy na kandidátov.

Kde to musia kandidáti ohlásiť? Aký je úradný postup?

To, čo teraz kandidáti vykonávajú, vlastne robia svoju pre prezentáciu, propagáciu. Čo je dôležité, aby oprávnené osoby, ktorými sú petičný výbor, a teda osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej správy, alebo najmenej 15 poslancov NR SR predložili návrh na kandidáta predsedovi NR SR.

Aké požiadavky musia spĺňať kandidáti na prezidenta?

Aby mohol niekto kandidovať na prezidenta SR, musí mať občianstvo SR, trvalý pobyt na území SR, musí spĺňať vek 40 rokov najneskôr v deň konania volieb. Sú to podmienky, ako spôsobilý na právne úkony, nesmie byť odsúdený za úmyselný trestný čin a taktiež nemôže byť vo výkone trestu.

Bude možné voliť v prezidentských voľbách aj zo zahraničia?

Slováci, ktorí žijú v zahraničí a budú chcieť voliť prezidenta SR, sa budú musieť dostaviť na územie SR. Ak nemajú trvalý pobyt na území SR, môžu sa dostaviť do ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR, tak pôjdu do volebnej miestnosti v mieste svojho trvalého pobytu alebo si budú musieť vopred vybaviť hlasovací preukaz.

Pozrite si celý rozhovor pre reláciu RTVS Aktuálne :24 s Evou Chmelovou:

Aký je postup pri dvojkolovej voľbe prezidenta?

V prvom kole volič obdrží vo volebnej miestnosti hlasovací lístok, na ktorom sú v abecednom poradí všetci kandidáti na prezidenta. Zakrúžkovaním poradového čísla vyberie svojho kandidáta.

Pokiaľ vo výsledku volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov, tak sa musí do dvoch týždňov uskutočniť druhé kolo. Postupujú doň dvaja kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov.

Môže sa kandidát na prezidenta vzdať kandidatúry?

Samozrejme, môže. Ak sa vzdáva pred prvým kolom prezidenta, vždy tak musí urobiť najneskôr do 48 hodín pred začiatkom hlasovania, aby to jeho vzdanie bolo platné. Pred prvým kolom situácia nie je problematická, pretože kandidátov bude viac.

Ak by sa vzdal pred druhým kolom voľby prezidenta, v tom prípade do druhého kola postupuje ďalší kandidát. To znamená tretí v poradí, ktorý získal tretí najvyšší počet hlasov voličov.

Kedy sa začne volebné moratórium?

Volebné moratórium je teraz jednotné pre volebné prieskumy, takisto pre vedenie volebnej kampane. Začína 48 hodín predo dňom konania volieb. To znamená, že pri prvom kole voľby je moratórium o polnoci z 20. na 21. marca. Pre druhé kolo voľby je to polnocou z 3. na 4. apríla.

Je možné spojiť voľby do Európskeho parlamentu s prezidentskými voľbami?

Nie je to možné, bránia tomu v prvom rade jednak dôvody legislatívne. Zákon, ktorý by toto umožňoval, v parlamente prijatý nebol. Ale aby som upresnila praktické aj faktické dôvody, podľa Ústavy SR by sa druhé kolo voľby prezidenta muselo uskutočniť najneskôr 27. apríla, pričom je už verejne známy deň konania volieb do Európskeho parlamentu, ktorým je 8. jún 2024.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko