Na hlavný obsah

Odborníci informovali o epidémii v Bánovciach nad Bebravou. Takáto je situácia v regióne

Ochorelo takmer 500 osôb.

Odborníci informovali o epidémii v Bánovciach nad Bebravou. Takáto je situácia v regióne
Nákaza sa rozšírila z výdajne stravy. Foto: RTVS

Situácia v rámci vzniknutej nadregionálnej epidémie akútnych gastroenteritíd sa stabilizovala a šíreniu ochorenia sa podarilo zabrániť. Informovala o tom doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Minulý týždeň vo štvrtok (25. 4.) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne prijal hlásenia o výskyte epidémie akútnych gastroenteritíd vo viacerých prevádzkach okresu Bánovce nad Bebravou. Neskôr to boli prevádzky z okresu Topoľčany, Trenčín, Partizánske a Nové Mesto nad Váhom.

Okamžitým epidemiologickým vyšetrením zistili, že u exponovaných osôb sa prvé klinické príznaky objavili už 22. 4. 2024. Nákaza pravdepodobne pochádzala z prostredia spoločnosti dovážajúcej stravu do prevádzok, v ktorých sa vyskytli chorí zamestnanci.

V piatok (26. 4.) v predmetnej spoločnosti vykonali štátny zdravotný dozor. V súčasnosti evidujeme 477 chorých z 2 237 exponovaných osôb (priemerný počet vydaných jedál denne).

Doktorku Tatianu Červeňovú, hlavnú hygieničku Slovenskej republiky pravidelne informujú o aktuálnej epidemickej situácii. V piatok (3. 5.) rokovala s doktorkou Ľudmilou Bučkovou, regionálnou hygieničkou RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

„Na stretnutí sme prerokovali všetky prijaté opatrenia v súvislosti so zistením závažných hygienických nedostatkov v rámci prevádzky zariadenia spoločného stravovania. Môžem konštatovať, že situácia v rámci vzniknutej nadregionálnej epidémie akútnych gastroenteritíd, kde ochorelo takmer 500 osôb, je stabilizovaná a prijatými okamžitými opatreniami sa podarilo zastaviť šírenie tohto ochorenia,” informovala Červeňová.

Prevádzku budú môcť opätovne otvoriť

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne po výkone štátneho zdravotného dozoru vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti zákaz prevádzky do času negatívnych výsledkov sterov z pracovného prostredia a náradia na prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. Spoločnosti ďalej nariadili vykonanie ohniskovej dezinfekcie a zabezpečenie represívnej deratizácie vo všetkých priestoroch zariadenia spoločného stravovania – centrálna kuchyňa s rozvozom. Súčasne dočasne z pracovného procesu vyradili všetkých zamestnancov s príznakmi akútnej gastroenteritídy. Vo vyšetrovaní sa ďalej pokračuje,” informovala doktorka Ľudmila Bučková, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

„Som veľmi rada, že šírenie epidémie akútnych gastroenteritíd zastavili, prevádzkovateľ aktívne spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a je súčinný pri prijímaní nariadených, ako aj vlastných prijatých opatrení,“ konštatovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky. 

„Po vykonaní povinných kontrolných vyšetrení z prostredia prevádzky pripravujúcej pokrmy s negatívnymi zisteniami a po odstránení zistených nedostatkov, môžu prevádzku opätovne otvoriť,” dodala.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko