Na hlavný obsah

Spomalenie v automobilkách a v energetike v apríli stiahlo do mínusu aj tržby celého priemyslu

V ostatných odvetviach tržby rástli.

Spomalenie v automobilkách a v energetike v apríli stiahlo do mínusu aj tržby celého priemyslu
Zamestnanci montujú elektrické automobily. Foto: TASR/AP

Tržby ťažiskového priemyslu po piatich mesiacoch medziročného rastu začali v apríli klesať. V ostatných štyroch sledovaných odvetviach tržby rástli, pričom opäť najvýraznejšie v doprave a skladovaní.

Dvojciferný medziročný rast dosiahli aj informácie a komunikácia, ako aj vybrané trhové služby. Stavebníctvo rástlo len mierne. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Poklesli aj tržby

Spomalenie výkonov priemyslu sa v apríli 2022 už prejavilo aj v tržbách, ktoré medziročne poklesli o 3 %. Pokles tržieb najsilnejšej zložky slovenskej ekonomiky bol zaznamenaný napriek rastu cien.

Zo 16 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení) si 10 udržalo medziročný rast tržieb.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok mal pokles tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 14 %, ďalej zníženie vo výrobe počítačov o 20,3 % a v energetike o 5,6 %. Pritom výroba elektriny a plynu v marci vykazovala takmer 40 % rast tržieb.

Výrazne sa pod záporný vývoj tržieb podpísalo zníženie aj v ťažbe a dobývaní o 33,1 %. Medziročný pokles tržieb v apríli 2022 zmiernil rast vo výrobe kovov o 7,3 %, výrobe potravín o 16,2 %, ako aj vo výrobe produktov z gumy a plastu o 7,4 %.

Súčasne v odvetví doprava a skladovanie počas apríla 2022 tržby medziročne stúpli, a to až o 24,2 %. Vysoký rast zaznamenali podielovo najdôležitejšie zložky odvetvia – pozemná doprava a doprava potrubím o 28,2 %, skladové a pomocné činnosti o 20,6 %.

Stúpli administratívne a obchodné činnosti

Tržby vybraných trhových služieb spomalili dynamiku rastu, ale aj v apríli rástli dvojciferne o 10,7 %. Na výsledku sa podieľali predovšetkým administratívne a iné obchodné činnosti, ktoré stúpli o 34,3 %.

Naopak, výrazne klesli tržby za právne a účtovnícke činnosti o 15 % a činnosti v oblasti nehnuteľností zaznamenali pokles o 7,1 %

Podniky zaoberajúce sa informačnými a komunikačnými činnosťami medziročným rastom o 17,6 % dosiahli v apríli nový rekord tempa rastu. Tržby v tomto odvetví rástli dvojciferne už štvrtý mesiac za sebou a potvrdili tak trend dlhodobého rastu.

Najvýraznejšie sa na ňom podieľalo počítačové programovanie, ktoré stúplo o 23,9 %. Mierne klesli len telekomunikácie o 2,2 %.

Naopak stavebníctvo pokračovalo v rozkolísanom vývoji , po marcovom miernom poklese tržby v apríli mierne medziročne vzrástli o 0,4 %.

V medzimesačnom porovnaní po očistení od sezónnych vplyvov tržby stúpli len v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 1,2 %. Tržby ostatných štyroch sledovaných odvetví ekonomiky zaznamenali medzimesačný pokles – vybrané trhové služby klesli o 5,8 %, doprava a skladovanie o 4,6 %, priemysel o 1,9 % a tržby v stavebníctve boli oproti marcu nižšie o 1 %.

V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 medziročne najviac vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní o 21,8 %. Nasledovali tržby v informačných a komunikačných činnostiach (stúpli o 13,8 %) a vo vybraných trhových službách (stúpli o 8,4 %).

Z hľadiska objemu tržieb najvýznamnejší priemysel dosiahol medziročný rast o 3,8 %. Za prvé štyri mesiace v roku 2022 kumulovalo pokles tržieb o 2,2 % iba stavebníctvo.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko