Na hlavný obsah

Poslanci opätovne schválili vetovanú novelu k diaľniciam. Má zrýchliť výstavbu niektorých úsekov

Zmenil sa aj zoznam dotknutých úsekov.

Poslanci opätovne schválili vetovanú novelu k diaľniciam. Má zrýchliť výstavbu niektorých úsekov
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne v pôvodnom znení schválili novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Hlava štátu mala výhrady k obmedzovaniu možností Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom. Za novelu pri opätovnom prerokovaní hlasovalo 123 poslancov.

Cieľom novely je zrýchlenie výstavby prioritných diaľničných úsekov na Slovensku. Špeciálnou definíciou začiatku prípravy investície pri úsekoch určených novelou sa ekonomické hodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR má podľa predkladateľov uskutočniť iba pred najdôležitejšími fázami prípravy.

A to pred vypracovaním zámeru, pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a pred vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je samotná realizácia investície. Prezidentka navrhla túto časť z novely vypustiť.

Legislatívnou zmenou sa tiež predlžuje platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice na päť rokov zo súčasných troch rokov.

Investičnú prípravu diaľnic a ciest podľa navrhovateľov komplikuje náročná administratíva, ktorú investori vnímajú ako záťaž. Napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov.

Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu. Spôsobujú totiž odklady naplánovaných diaľničných projektov.

Zmenil sa zoznam dotknutých úsekov

Do zoznamu prioritných diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa bude vzťahovať nová úprava, pôvodný návrh novely zaraďoval úseky D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina, D3 Žilina – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika, R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika.

Na základe pozmeňujúceho návrhu do zoznamu poslanci ešte doplnili cesty R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Košice, R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika a R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Púchov. Novela nadobudne účinnosť 1. júna.

Prezidentka v stanovisku k novele vyjadrila vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov.

Priamym dôsledkom prijatého zákona by podľa hlavy štátu bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany ÚHP. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie, upozornila prezidentka.

Podobné výhrady vyjadrili aj viaceré inštitúcie. Napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), sekcia plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR či samotný ÚHP.

Naopak, predstavitelia Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska alebo Slovenskej komory stavebných inžinierov novelu podporili a tvrdia, že pomôže rýchlejšej výstavbe diaľnic.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika