Na hlavný obsah

OD Prior a Hotel Kyjev je podľa pamiatkarov bezprecedentné dielo, ktoré treba chrániť

Majiteľ objektu rozhodnutie zaradiť ho medzi kultúrne pamiatky kritizoval.

OD Prior a Hotel Kyjev je podľa pamiatkarov bezprecedentné dielo, ktoré treba chrániť
OD Prior a Hotel Kyjev. Foto: PÚ SR

Boj o bývalý Hotel Kyjev v centre Bratislavy neutícha. Zachovanie a ochrana je podľa Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) vo verejnom záujme, keďže ide o bezprecedentné dielo. A to ako svojím rozsahom, tak i funkciou, architektonickým prístupom, výtvarnými kvalitami či realizáciou.

„Predstavuje nesmierne cenný doklad dobových schopností a úrovne slovenskej architektonickej scény a tvorí dôležitú súčasť slovenského, ako aj európskeho kultúrneho dedičstva. Objekt je dlhodobo hodnotený domácimi aj zahraničnými odborníkmi ako jedno z najkvalitnejších a najdôležitejších stavebných počinov neskorej moderny na Slovensku,“ uviedol v stanovisku Pamiatkový úrad SR.

Reakcia pamiatkarov prišla po tom, čo investor a majiteľ hotela, spoločnosť Lordship, kritizoval zámer zaradiť budovu do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Majiteľ hotela má totiž v pláne rozsiahlu rekonštrukciu hotela i jeho okolia.

Súčasná ochrana, ktorá sa na budovu vzťahuje ako na súčasť pamiatkovej zóny, podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Rostislava Nováka umožňuje modernizáciu budovy s vysokou mierou zachovania pôvodných prvkov. Dodatočná ochrana by podľa neho skomplikovala akúkoľvek modernizáciu, a tým aj využiteľnosť budovy a okolitého priestoru.

Rekonštrukcia podľa pamiatkarov

Pamiatkový úrad pripomína, že vyhlásenie akéhokoľvek objektu za NKP neznemožňuje jeho obnovu. Treba však pri nej dbať na príslušné usmernenia.

 „Vzhľadom k veku objektu je práve žiaduci vhodne zvolený spôsob obnovy objektu a jeho opätovné plné sfunkčnenie. Nemenej dôležitou je aj potreba celkovej revitalizácie okolitého priestoru, ktorý je dlhodobo zanedbávaný. Nevhodné dočasné parazitické stavby a značný reklamný smog znižujú celkovú kvalitu mestského priestoru. A zároveň narušujú vnímanie samotného hodnotného objektu,“ uviedol úrad.

PÚ SR pristúpil k začatiu správneho konania po vypracovaní obsiahleho odborného podkladu v januári 2023. Dôvodom vyhlásenia polyfunkčného domu (OD Prior a Hotela Kyjev) ako komplexného architektonického diela za NKP je podľa pamiatkarov ochrana jeho historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej pamiatkovej hodnoty.

Pamiatkari vyhlásili objekt za národnú kultúrnu pamiatku v máji 2023. Keďže sa účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu odvolali, vec preskúma ministerstvo kultúry.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny