Na hlavný obsah

Otcovia si budú môcť pri narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú dovolenku

Novela zákona bude účinná od novembra 2022.

Otcovia si budú môcť pri narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú dovolenku
Na snímke otec s novorodeným dieťaťom. Foto: Unsplash

Dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce (ZP) z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v utorok (4. 10.) schválila Národná rada (NR) SR.

Ide o transpozíciu smerníc EÚ do právneho poriadku SR. Novela zákona bude účinná od novembra 2022. Zákon podporilo 132 zo 133 prítomných poslancov.

Cieľom právnej úpravy je podľa MPSVR podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi. Ako aj vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Novelou sa podľa MPSVR zosúlaďujú právne predpisy SR so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela navrhuje, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.

Nárok na materské si môžu rozdeliť na dve obdobia

Podľa novely zákona otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní. A to v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Nárok na materské by si po novom mohli otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napríklad 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského. Napríklad dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa.

Tesne po narodení dieťaťa by si teda mohol požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov. O zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.

Materské budú financovať z nemocenského poistenia

Materské počas otcovskej dovolenky má byť financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu naďalej bude patriť platená otcovská dovolenka. A to v trvaní 28 týždňov, respektíve 31 týždňov, ak ide o osamelého muža. Alebo v trvaní 37 týždňov, ak ide o dve alebo viac detí.

Plénum schválilo pozmeňovací návrh. Podľa ktorého predĺžia šesťtýždňové obdobie od narodenia dieťaťa, v ktorom môže otec dieťaťa čerpať prvú časť materského. Predĺžia ho o obdobie, počas ktorého dieťa po pôrode hospitalizovali zo zdravotných dôvodov dieťaťa alebo matky.

Zároveň poslanci schválili návrhy parlamentných výborov, ktoré okrem iného rozšírili možnosti propagácie odborových organizácií. Tie budú mať možnosť primeraným spôsobom osloviť zamestnanca s cieľom ponúknutia mu členstva v nej.

Spôsob oslovenia zamestnanca dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o odborovej organizácii, ktorá u neho pôsobí.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko