Na hlavný obsah

Koncesionárske poplatky sa rušia. Čo všetko potrebujete vedieť?

Povinnosť platiť úhradu RTVS má platiteľ do 30. júna.

Koncesionárske poplatky sa rušia. Čo všetko potrebujete vedieť?
Na snímke budovy RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR/Michal Svítok

Poplatky sa zrušia k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má teda platiteľ do 30. júna. Národná rada (NR) SR schválila 17. februára 2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Táto novela nadobudne účinnosť od 1. júla 2023.

Každej fyzickej osobe evidovanej dodávateľom elektriny, ako aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sa tak k 30. júnu končí povinnosť platiť koncesionárske poplatky.

NR SR prijala 20. júna 2023 zmenu zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorá prináša nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie z verejných zdrojov. Nárokovateľný príspevok pre RTVS sa bude každoročne poskytovať zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 percenta z HDP.

Dôležité informácie o zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov

Poplatky sa rušia k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má teda platiteľ do 30. júna. Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl.

Povinnosť platieb zaniká automaticky, netreba posielať žiadosť o zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS.

V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO netreba zo strany platiteľov vykonať žiadne kroky. V prípade platby bankovým prevodom treba zrušiť trvalý prevodný príkaz.

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 sa platiteľom vráti v druhom polroku 2023, a teda po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS. Slovenský rozhlas a televízia odporúča platiteľom skontrolovať si svoj prípadný nedoplatok online na účte užívateľa alebo môžu kontaktovať RTVS cez kontaktný formulár.

RTVS ako vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS.

V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. RTVS má povinnosť vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol. Výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni 2023, pretože kontroly nedoplatkov prebiehajú kontinuálne a budú prebiehať spätne aj po zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko