Na hlavný obsah

ŽSR chce v budúcom roku vybudovať ďalšie dva terminály integrovanej dopravy

Prvý budujú vo Vrakuni na trati Bratislava - Komárno.

ŽSR chce v budúcom roku vybudovať ďalšie dva terminály integrovanej dopravy
Stavebné práce v rámci výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy. Foto: TASR/Pavol Zachar

S výstavbou druhého terminálu integrovanej dopravy (TIOP), a to Bratislava Lamačská brána (Bory), by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2024. Taký je predpoklad Železníc SR (ŽSR). Momentálne čakajú na vyjadrenie hlavného mesta v prípade predĺženia Saratovskej ulice.

„Oba projekty totiž majú aj viaceré spoločné stavebné objekty, na ktoré malo mesto Bratislava zabezpečiť stavebné povolenia. Bez poznania, či sa vôbec Saratovská bude realizovať, nemôžu Železnice SR pokračovať v realizácii,“ skonštatovali zo ŽSR. Účinnú zmluvu so zhotoviteľom má spoločnosť od konca marca.

ŽSR tiež predpokladajú, že na budúci rok by sa mohlo začať aj s výstavbou TIOP Ružinov. Odôvodňujú to tým, že hlavné mesto na spoločnej pracovnej porade deklarovalo vydanie súhlasného stanoviska pre územné konanie.

Projektová dokumentácia pre novú zastávku, vrátane novej výhybne, sa začala vypracovávať v roku 2021. Výhybňa by umožnila na v súčasnosti jednokoľajnej trati medzi Novým Mestom a Podunajskými Biskupicami dvojkoľajnú prevádzku po zastávku Ružinov. A to s využitím jednej koľaje súbežnej dvojkoľajnej trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava – ústredná nákladná stanica.

V súvislosti s vybudovaním zastávky plánuje hlavné mesto presmerovať električkovú trať zo súčasnej konečnej zastávky Astronomická k novej konečnej Súhvezdná. Do vybudovania novej električkovej trate bude železničná zastávka obsluhovaná iba autobusmi MHD.

Železničná zastávka Patrónka

Do budúcnosti je v pláne aj železničná zastávka Patrónka. V tomto prípade sa však železnice v rámci príprav modernizácie západnej vetvy železničného uzla Bratislava rozhodli presunúť výstavbu zastávky Patrónka do projektu modernizácie uzla. Došlo zároveň k zmene polohy navrhovanej zastávky.

Nová plánovaná zastávka Patrónka by sa mala nachádzať ešte pred mostom nad Limbovou ulicou smerom do mesta. Prístup má byť z Limbovej a Opavskej ulice.

Do budúcna sa uvažuje aj so železničnou zastávkou Mladá garda. Avšak až po zrealizovaní zdvojkoľajnenia a prestavbe mosta ponad Račiansku ulicu. Do úvahy to rovnako podľa železníc prichádza až po zdvojkoľajnení úseku Bratislava, hlavná stanica – Bratislava, Nové Mesto.

Vybudovať by sa mali obojstranné prístupy na nástupištia schodišťami a výťahmi z oboch chodníkov vedúcich pozdĺž Račianskej ulice. Po oboch stranách nového mosta by sa zrealizovali nové lávky pre peších. „Súčasťou projektu nie je premiestnenie, respektíve zlúčenie zastávok električiek,“ podotkli ŽSR.

Zastávka na Trnávke by bola pridrahá

V minulosti sa spomínala aj výstavba železničnej zastávky Trnávka (nazývaná aj Martinský cintorín). Situovaná by mala byť v trojkoľajnom úseku, ktorý prechádza pomerne husto osídleným územím a spolu s Trnavskou cestou oddeľuje Trnávku od sídliska Ostredky.

„Podľa záverov štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava si zastávka Trnávka vyžaduje nadpriemerne vysoké investičné náklady. Efektívna by bola len v prípade hustejšej prímestskej dopravy,“ dodali ŽSR. Jej realizácia sa preto zatiaľ neodporúča.

V Bratislave bude prvým TIOP Vrakuňa na železničnej trati Bratislava – Komárno. Nachádzať sa bude blízko súčasného obratiska autobusov a trolejbusov na Dolných honoch. S jeho výstavbou sa začalo koncom októbra, práce by mali trvať do mája 2024. Do užívania by ho mali dať následne v júli.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko